Wetenschappers waarschuwen voor schade bij uitgezette kinderen na lang verblijf in Nederland

6 december 2018

Een coalitie van wetenschappers uit verschillende disciplines onderschrijft een vandaag verschenen rapport* dat stelt dat deze kinderen ernstig schade op kunnen lopen in hun emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling als ze alsnog worden uitgezet en dat daarom uitzetten onverantwoord is.

De opstellers van het rapport *‘Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen. Een multidisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing’ concluderen dat kinderen die na jarenlang verblijf in Nederland met uitzetting bedreigd worden, extreem kwetsbaar zijn vanwege de voortdurende stress en een gebrek aan stabiliteit. Lees meer over het schaderapport en over de opstellers ervan

Bron: Rijksuniversiteit Groningen, 6 december 2018