Verdiepend onderzoek naar zorgtrajecten Psychose en PTSS

6 juli 2018

Het Zorginstituut gaat 2 zorgtrajecten uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) verder onderzoeken op mogelijkheden voor verbetering. Dit verdiepend onderzoek richt zich op concrete aanbevelingen voor verbetering van de zorgtrajecten Psychose en Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Deze onderwerpen zijn gekozen op basis van een systematische analyse van de GGZ, met inbreng van partijen in de sector.
De eerste fase, de screeningsfase, is nu afgerond. De zorgtrajecten Psychose en PTSS gaan door naar de verdiepingsfase. Lees meer

Bron: Zorginstituut Nederland, 5 juli 2018