Veel Syriëgangers leidden voor vertrek al een ontspoord leven

17 april 2019

Onder terrorismedeskundigen leeft het idee dat jihadisten vaak een ‘normale’ achtergrond hebben. Nieuw politieonderzoek* bewijst het tegendeel: veel Syriëgangers kampten voor vertrek al met (geestelijke) problemen.

Het onderscheid tussen psychisch verwarde daders en ideologisch gedreven terroristen is achterhaald, blijkt uit een nieuwe politiestudie*. Analyse van dossiers van 319 Syriëgangers leidt tot de conclusie dat zij voor vertrek veelvuldig problemen hadden met werk, geld, opleiding, huisvesting, criminaliteit en hun psychosociale gezondheid. Lees hier meer over het onderzoek en een aantal reacties.

Bron: Volkskrant, 17 april 2019


De analyse is verricht door onderzoeker Anton Weenink van de Landelijke Eenheid van de politie
*Rapport: De Syriëgangers