Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

12 juli 2018

Op 1 januari 2019 verandert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er komt onder andere een afwegingskader. Dit afwegingskader wordt per beroepsgroep opgesteld in 2018.

De toolkit Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is ontwikkeld om organisaties te helpen bij het implementeren en om professionals te helpen bij het werken met de meldcode. Lees verder en bekijk de afwegingskaders voor de verschillende beroepsgrorepen

Bron: Rijksoverheid, 1 juli 2018