Tegemoetkoming Joodse Gemeenschap

9 juli 2019

Driekwart van de ongeveer 75.000 Amsterdamse Joden werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd naar vernietigingskampen. Slechts een klein deel keerde terug. Eenmaal thuis wachtten er aanmaningen tot betaling van achterstallige erfpacht.

Het onafhankelijke NIOD deed onderzoek. De boetes voor het niet betalen van erfpacht door Joden die uit hun huis gejaagd of gevlucht waren, zijn onterecht opgelegd. Amsterdam besloot daarop in 2013 dat de boetes aan Joodse Amsterdammers of hun nabestaanden werden terugbetaald. De terugbetaling is inmiddels geregeld en afgerond. 
Inmiddels is er een collectieve financiële tegemoetkoming. Tot eind 2018 werden voorstellen ingediend waar deze collectieve tegemoetkoming aan besteed zou worden. Lees meer

Bron: Gemeente Amsterdam, 9 juli 2019


Lees ook: 
Verzet tegen collectief uitkeren Joodse erfpachtgelden, Parool, 9 juli 2019