‘Steunpunt voor (ex)jihadisten en hun familie is cruciaal'

18 december 2018

Geradicaliseerde jongeren en hun families zeggen baat te hebben bij de ondersteuning door het Landelijke Steunpunt Extremisme. 

Het steunpunt, dat in 2015 is opgericht na een hoos aan Syriëgangers die zich vanuit Nederland bij jihadistische strijdgroepen als IS wilden aansluiten, heeft sindsdien 35 personen en 75 families begeleid.
Niet alleen de doelgroep zegt na begeleiding ‘weerbaarder en stabieler in het leven te staan’, ook gemeenten en andere professionals geven aan te profiteren van de expertise bij het steunpunt. De afgelopen drie jaar werd zo’n tweehonderd keer advies ingewonnen. Lees verder

Bron: Trouw, 18 december 2018