Richtlijn levensbeëindiging op verzoek in de psychiatrie herzien

28 September 2018

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) brengt vandaag de richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis’ uit. 

Psychiaters worden dagelijks geconfronteerd met patiënten met een doodswens. Het omgaan daarmee vereist grote behoedzaamheid. De herziene richtlijn beschrijft dan ook een actuele, zorgvuldige en bruikbare procedure die nauwgezet wordt doorlopen bij een verzoek om levensbeëindiging van een patiënt met een psychische stoornis. In de richtlijn is meer ruimte voor het betrekken van familie en naasten in alle fasen, en ligt meer dan voorheen de nadruk op het bespreekbaar maken van het onderwerp tussen arts en patiënt. Daarnaast is de beoordeling van resterende behandelopties aangescherpt en de reikwijdte van de richtlijn naar ook andere artsen dan psychiaters verbreed. Lees meer

Bron: nvvp (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie), 28 september 2018