Psychische hulp voor boeren in nood

5 december 2017

Boeren die getroffen worden door een crisis of catastrofe moet geestelijke hulp worden aangeboden. De Tweede Kamer wil dat minister Schouten (Landbouw) hier werk van maakt.

Veel agrariërs hebben grote moeite om de draad weer op te pakken nadat ze in één klap alles kwijt zijn geraakt.
De de mkz-crisis, de fipronil-affaire zijn gebeurtenisen die er bij de boeren flink inhakken, daarom eist de Kamer actie van de minister om deze beroepsgroep psychische hulp te bieden. Lees meer

Bron: telegraaf, 5 december 2017