Promotie: Werkingsmechanismen van behandeling bij beladen mentale beelden

12 februari 2018

Bij veel psychische stoornissen spelen emotionele herinneringen, gekoppeld aan opdringerige, belastende mentale beelden een rol. Behandelaars passen geregeld Imagery Rescripting (IR) toe om die beelden aan te pakken.

Hoewel de klinische uitkomsten van de behandeling veelbelovend zijn, is er weinig bekend over de onderliggende werkingsmechanismen. In haar onderzoek richt Anna Kunze zich op het ontrafelen van die mechanismen. 

Anna Kunze verdedigt haar proefschrift: Imagery Rescripting of Emotional Memories. A Search for Underlying Mechanisms op
21 februari a.s. aan de Universiteit van Amsterdam.

Bron: UvA