Promotie: Beter inzicht in problematiek van slachtoffers van vroegkinderlijk trauma

7 november 2018

Marleen Wildschut onderzocht de problematiek van slachtoffers van vroegkinderlijk trauma en emotionele verwaarlozing en in welk behandelprogramma zij behandeld worden. Deze mensen kampen namelijk met een veelheid aan psychiatrische stoornissen: zowel trauma-gerelateerde stoornissen, dissociatieve stoornissen, als persoonlijkheidsstoornissen. Op 6 november promoveerde zij bij Amsterdam UMC.

"[...] Er is geen behandeling die de patiënt met vroegkinderlijk trauma en emotionele verwaarlozing integraal helpt voor al zijn stoornissen tegelijk. Ik zocht hiervoor een oplossing en onderzocht het twee-dimensionele model van Draijer", aldus Wildschut. Lees meer

Bron: GGZ Nieuws en VUmc (origineel)


Proefschrift: Survivors of early childhood trauma and emotional neglect: who are they and what's their diagnosis?