Nog steeds een valse start voor huidige groep inburgeraars

25 juni 2020

In het nieuwe inburgeringsstelsel kan de huidige groep inburgeraars  nog steeds niet profiteren van een meer op de persoon gerichte en daarom beter aansluitende aanpak. Zij moeten nog jaren in een traject onder het huidige, falende, stelsel inburgeren. De Nationale ombudsman roept in een brief de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) daarom nogmaals op om ervoor te zorgen dat gemeenten en andere uitvoeringsinstanties ook voor deze groep een persoonsgerichte aanpak bieden.

In oktober 2018 publiceerde de ombudsman zijn onderzoek “Een valse start” met daarin een aantal uitgangspunten voor behoorlijke inburgering. 
In juli 2021 treedt er een nieuwe inburgeringswet in werking. Lees meer

Bron: De Nationale Ombudsman, 25 juni 2020