Nieuwe werkwijze voor LHBTI’s en bekeerlingen

27 September 2018

Je identiteit toon je aan met documenten, net als je nationaliteit. Maar hoe maak je aannemelijk dat je homoseksueel bent? Of bekeerd bent tot het christendom? En hoe moeten IND-medewerkers deze kwesties toetsen?

In juli is een nieuwe werkwijze voor deze groepen geïmplementeerd, waarin meer ruimte is voor de persoonlijke ervaringen van vreemdelingen. Frank Lammers, adviseur bij de IND, legt in deze bijdrage uit wat er is veranderd. 

Bron: VreemdelingenVisie, 27 september 2018