Meer asielkinderen verdwijnen uit de opvang

15 januari 2019

In een poging uitzetting naar het land van herkomst te voorkomen zijn vorig jaar 360 asielzoekers, onder wie 210 minderjarigen, uit de opvanglocaties voor gezinnen verdwenen. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dit heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de Volkskrant laten weten.
‘De angst voor detentie en uitzetting is zo groot dat gezinnen de illegaliteit verkiezen boven terugkeer naar het land van herkomst, waar ze geen perspectief hebben’, zegt Martine Goeman, jurist bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children*.

De voortdurende onzekerheid, gecombineerd met de vele verhuizingen, eist haar tol bij kinderen, zegt neuropsycholoog Erik Scherder van de Vrije Universiteit Amsterdam, die onderzoek heeft gedaan naar het risico op schade bij kinderen die na langdurig verblijf in Nederland worden uitgezet. Lees verder

Bron: Volkskrant, 15 januari 2019


Lees ook:
Verwarring over aantal verdwenen asielkinderen, Defence for Children, 15/1: Waarin vermeld dat er ten onrechte cijfers over verschillende groepen asielzoekers bij elkaar worden opgeteld. Vergelijkingen gaan daardoor mank. De belangrijkste misvattingen worden in dit artikel op een rij gezet. 
Het persoonlijke verhaal: Marina vluchtte met haar dochter uit de asielopvang. Want terug naar Armenië gaat ze ‘nooit’ , Volkskrant, 15/1