Holocaust Namenmonument blijft slepende kwestie

7 juni 2019

Weinigen zullen het oneens zijn met de noodzaak van herdenken, zeker als het gaat om de Jodenvervolging voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. De manier waarop kan echter tot veel beroering leiden, zoals blijkt uit de rechtzaak om het voorgenomen Holocaust Namenmonument in Amsterdam. 

De komst van het Holocaust Namenmonument aan de Weesperstraat is uitgelopen op een bittere juridische strijd.

De ene partij was „vervuld van een diep gevoel van schaamte” over de gang van zaken, de andere partij „evenzeer verdrietig” dat het zover heeft moeten komen. Toch stonden ze vorige week tegenover elkaar voor de rechter: buurtbewoners, de gemeente en het Nationaal Auschwitz Comité. Lees meer.

Bron:NRC.nl, 7 juni 2019