Hoe uitgeprocedeerde asielzoekers uitstel zoeken met medische procedure

21 juni 2019

Het kabinet wil uitgeprocedeerde asielzoekers sneller uitzetten. Maar zij doen steeds vaker een beroep op uitstel om gezondheidsredenen. Over artikel 64 van de Vreemdelingenwet. Die geeft uitgeprocedeerden en hun gezinnen de kans al dan niet tijdelijk in Nederland te blijven als ze te ziek zijn voor uitzetting.

Ze krijgen ook ‘uitstel van vertrek’ als een medische noodsituatie dreigt zonder behandeling in het land van herkomst. Artikel 64 maakt duidelijk waarom het zo lastig is om mensen sneller uit te zetten. [...] Tal van betrokkenen vertragen het proces op verschillende manieren – zonder dat dit hun bedoeling is. 
Uitgebreid artikel in 5 delen waarin de verschillende dilemma's belicht worden: Bij de avocaat, bij de psychiater, Bij de beoordelaars van de IND, Bij de alarmcentrale, Geen poldermodel

Bron: NRC, 21 juni 2019