Herkent en behandelt Defensie integriteitsklachten voldoende

20 november 2017

De Nationale ombudsman vraagt de minister van Defensie hoe wordt omgegaan met de behandeling van klachten over integriteit. Recentelijk werd bekend dat meldingen van drie militairen over uit de hand gelopen ontgroeningen niet serieus zijn genomen.

In december 2016 kondigde de ombudsman na onderzoek naar misstanden in de klachtbehandeling van Defensie aan dat hij begin 2018 de klachtbehandeling gaat evalueren.
De vragen die de ombudsman nu stelt, lopen vooruit op deze evaluatie. In een zogeheten zorgenbrief vraagt hij aandacht voor het perspectief van slachtoffers van schendingen van integriteit én het belang van zorgvuldigheid en transparantie in het klachtproces. Lees meer

Bron: National Ombudsman, 20 november 2017