Grote verschillen tussen Syrische statushouders

16 mei 2019

Dit blijkt uit de publicatie Opnieuw beginnen. Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders.

Er is onderzoek gedaan naar gezinshereniging en verhuisgedrag, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, diversiteit in participatie en sociaal-culturele posities van Syriërs in Nederland. Doel van dit rapport is om na te gaan welke factoren van invloed zijn op verschillen in integratie en leefsituatie van Syrische statushouders. De studie maakt vooral gebruik van surveygegevens onder 3.200 Syriërs (respons 81%) en is een vervolg op het rapport Syriërs in Nederland van juni 2018.
Het onderzoek, 'Opnieuw beginnen. Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders', is mede gedaan door het WODC, het RIVM en het CBS.Lees meer en download hier de publicatie

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, 16 mei 2019