Geweldplegers slaan niet zelden ook thuis vrouw of kind

13 mei 2019

Er is een duidelijke relatie tussen geweld binnenshuis en buitenshuis. Dat stellen onderzoekers vast in een rapport van het WODC van Justitie en Veiligheid. Zowel in de straf- als in de hulpverlening is daar onvoldoende aandacht voor. Bij veroordeelde geweldplegers is de kans groot dat ze thuis ook  gewelddadig zijn.

Vooral de academische en praktijkexperts, die zijn geïnterviewd voor het onderzoek, gaven duidelijk te kennen dat ze een verband zien tussen geweld binnenshuis en geweld buitenshuis. De experts vonden ook dat die relatie vaak over het hoofd wordt gezien door professionals in de straf en zorgverlening. Lees meer

Bron: Zorg + Welzijn, 13 mei 2019


WODC: Aandacht voor deelonderzoeken huiselijk geweld en kindermishandeling in online magazine, 9 mei 2019