Gepest, geslagen, misbruikt of opgesloten: commissie-jeugdzorg meldt stelselmatig geweld tegen kinderen

12 juni 2019

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, ook bekend als Commissie-De Winter heeft 12 juni j.l. haar haar eindrapport “Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden” aangeboden aan de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dekker (Justitie en Veiligheid).

Kinderen die uit huis zijn geplaatst, zijn vanaf 1945 stelselmatig slachtoffer geworden van geweld, concludeert de commissie-De Winter, die in opdracht van het kabinet ruim twee jaar onderzoek deed naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945. [...]

Voor een omvangrijk onderzoek naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945 sprak de hoogleraar pedagogiek met zeven andere commissieleden, allemaal wetenschappers, afgelopen jaren met 350 slachtoffers. De conclusies zijn niet mals: een op de tien maakte vaak tot zeer vaak geweld mee, zoals pesten, misbruik, isoleren of vernedering. Die ervaringen zijn van grote invloed op hun latere leven. Lees meer. (€ of kado-artikel)

Bron: Trouw, 12 juni 2019


Het eindrapport “Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden” online te lezen.