Gemeenten houden geradicaliseerde moslims in de gaten, maar deze aanpak kent ook een keerzijde

11 October 2018

Afgelopen weken was er veel lof voor de persoonsgerichte aanpak (PGA) bij radicale moslims. [...] Maar zo’n aanpak heeft ook zijn keerzijde.

[...] Specifiek wordt met de persoonsgerichte aanpak lokaal beleid bedoeld waarbij politie- en inlichtingendiensten, gemeentelijke instanties en zorginstanties – reclassering, jeugdzorg, jongerenwerkers – samenwerken om geradicaliseerde moslims in de gaten te houden. 
Critici wijzen ook op de schaduwzijden van de PGA. Lees meer over welke dat zijn

Bron: Volkskrant, 11 oktober 2018