A. F. Th. van der Heijden: Het zou toch erg zijn als geen enkele schrijver zijn vingers aan MH17 durfde te branden?

15 november 2018

De literatuur kent veel voorbeelden van het vormgeven (of verwerken) van de gevolgen van oorlog, vervolging en geweld. A.F.Th. van der Heijden heeft ook eerder over persoonlijk verlies gepubliceerd en is nu bezig aan een reeks romans rond MH17 en de nasleep van de ramp met dit vliegtuig. 

Sinds zijn zoon Tonio in 2010 op 21-jarige leeftijd bij een verkeersongeluk om het leven kwam, heeft [A. F. Th. van der Heijden] maar weinig interviews gegeven. Hij was niet in de stemming. Liever trok hij zich terug en werkte hij als een bezetene om de pijn te doven. Maar nu zit hij veertig jaar in het schrijversvak. Vandaag verschijnt bovendien zijn nieuwe roman ‘Mooi doodliggen’, onderdeel van wat een reeks kritische boeken moet worden over de MH17-ramp en over de spanningen met Rusland. Alle reden om toch weer eens naar buiten te treden. Lees meer.

Bron: Trouw, 15 november 2018