Één op de tien ervaart bevalling als traumatisch

8 februari 2019

Uit een door Stramrood uitgevoerd onderzoek voor het UMC Groningen blijkt dat zeker tien procent van de vrouwen een bevalling als traumatisch ervaart. Dit gaat in één tot drie procent van de gevallen zo ver, dat een posttraumatische stressstoornis ontstaat.

,,Toch is dit een relatief onbekend fenomeen, waar pas sinds twintig jaar aandacht voor is”, vertelt gynaecoloog Claire Stramrood van het Amsterdams Medisch Centrum in haar college.
Uit een onderzoek van Stramrood onder tweeduizend vrouwen kwamen verschillende aspecten naar voren die de trauma’s kunnen veroorzaken. Zich wel/niet gehoord voelen en de communicatie tijdens de bevalling hebben een grote invloed op hoe die wordt beleefd. Lees meer en bekijk/-luister het college

Bron: AD, 8 februari 2019