De doden tellen

14 maart 2017

Boek over de vergeten slachtofferaantallen van de Tweede Wereldoorlog.

Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog neemt de vraag om gegevens over slachtofferaantallen toe. Nabestaanden in de eerste plaats; en ook journalisten en andere geïnteresseerden willen weten hoeveel Nederlanders zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog en door oorlogsgeweld sindsdien.

Helaas moeten we vaststellen dat we bepaalde cijfers en feiten niet meer kunnen achterhalen. Dat is vaak geen onwil of desinteresse voor de slachtoffers, maar vanwege een gebrek aan gegevens.

Wat we wel kunnen, is laten zien wat we wel en niet weten en waarom. Daarom laten we in deze publicatie deskundigen aan het woord, in een serie interviews. Zij lichten de feiten en cijfers toe die we beschikbaar hebben en gaan in op de omstandigheden waarin de slachtoffers het leven lieten.

In 2017 is een tweede, herziene druk uitgegeven. Nieuw in deze druk is achtergrondinformatie over Indonesische slachtoffers, psychiatrische patiënten en over het verzet.

 

Praktische informatie

Publicatie:

De doden tellen, slachtofferaantallen van de Tweede Wereldoorlog en sindsdien

Auteurs:

 

 

 

Renske Krimp, historicus bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Ilse Raaijmakers, beleidsadviseur Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld.

Met een inleiding door dr. Regina Grüter, senior onderzoeker bij het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies NIOD.

Uitgave:

 

Nationaal Comité 4 & 5 mei, Amsterdam, 2015. Tweede druk 2017.

ISBN 978-90-77294-15-4

Volume:

100 pagina’s