Akwa GGZ

16 januari 2019

Vanaf 15 januari bundelen patiënten en professionals hun krachten in Akwa GGZ, de nieuwe Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg.

Patiënten, hun naasten, behandelaars en zorginstellingen vormen vanaf 15 januari Akwa GGZ, Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Akwa GGZ ondersteunt het veld om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. Dat gebeurt concreet met de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. Lees verder

Bron: GGZ nieuws, 16 januari 2019